Interior prohibe as redadas masivas de inmigrantes

“Considerarase improcedente levar a dependencias policiais a extranxeiras/os ás/ós que se teña identificado na rúa, ainda que non teñan os papeis en regla e se constate a súa estancia irregular en España, se a persoa afectada puido comprobar a súa identidade —é dicir, se está documentado— e pode xustificar un domicilio.”

http://politica.elpais.com/politica/2012/05/20/actualidad/1337496910_464121.html