A Xunta Directiva é o órgano de goberno e representación de VIRAVENTOS.

Foi renovada pola Asemblea Xeral extraordinaria da entidade con data  de abril de 2019, cun mandato de 4 anos de goberno, e está formada por:

Xunta Directiva

 • Presidente: Rubén Couce Prieto
 • Vicepresidenta: Ana Belén Louzán Garcia
 • Secretaria/Tesoureira: Ana Ruiz Vázquez
 • Vogal: Patricia Ares Díaz
 • Vogal: Antía Sobrino Bernaldo de Quirós

Persoal técnico contratado:

Educación Intercultural:

 • Responsable:  Patricia Ares Díaz

Acción Social:

 • Responsable:  Ana Belén Louzan Garcia
 • Técnica social: Sabela Lourido Rodriguez
 • Técnica social: Cristina Vilariño Rabuñal
 • Técnica sociolaboral: Laura Vázquez Saez de la Fuente
 • Técnica sociolaboral: Laura Rodríguez Verdura
 • Coidadora infantil: Anxela Iglesias Dominguez

Administración e Coordinación:

 • Patricia Ares Díaz

Todas as persoas que formamos parte de Viraventos poñemos toda a nosa ilusión, profesionalidade e esforzo para garantir a igualdade e a convivencia entre persoas con diversos orixes nacionais ou culturais.