Viraventos naceu no ano 2007 para dar acollida e orientación aos colectivos inmigrantes chegados a Galicia, porque cremos na igualdade entre persoas e culturas. Tras case dez anos de experiencia queremos consolidar proxectos de convivencia e intercambio cultural entre galegos e galegas de aqui e de acolá, para axudar a construír o futuro dun País enriquecido pola súa diversidade.

MISIÓN

Traballamos para garantir a igualdade e a convivencia entre persoas con diversas orixes nacionais ou culturais. Facémolo desde a reivindicación, a proximidade e o afecto por todas as identidades.

Queremos promover unha conciencia crítica que cuestione as causas da pobreza e da desigualdade, as asimétricas relacións entre países e o actual funcionamento de gobernos e organismos internacionais.

O noso compromiso quere contribuír á construción dun novo modelo social baseado na interculturalidade e a xustiza por medio tanto da intervención directa co colectivo inmigrante – os novos galegos e galegas – como da sensibilización sobre a importancia da diversidade, do respecto e o diálogo entre culturas como contribución á cohesión social.

VISIÓN

Gostarianos ver consolidados nos próximos anos tanto os proxectos da nosa tenda solidaria (Yarama África) como os nosos servizos de apoio á plena participación socio-laboral e educativa de menores de orixe inmigrante e as súas familias.

Agardamos que Viraventos e a súa sede social sexan coñecidos como espazo de convivencia entre colectivos e organizacións de inmigrantes e autóctonas. Imos promover a comunicación e as relacións de familiaridade entre as poboacións de acollida e inmigrante mediante iniciativas interculturais e servizos de conciliación.Os nosos proxectos queren ser tamén unha vía de participación e inclusión para persoas socialmente vulnerables.Paralelamente, o proxecto da tenda Yarama África pretende dar visibilidade á diversidade cultural, facilitar o abastecemento e a identidade da poboación de orixe inmigrante e contribuír ao financiamento dos proxectos da organización.

VALORES

Reivindicación | Compromiso | Proximidade | Xustiza |Interculturalidade

Buscamos alternativas interculturais para mellorar a vida da xente