logos

 

 

 

SERVIZO DE CONCILIACIÓN XOGOTECA A CASIÑA

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE COIDADORES/AS

Viraventos selecciona 2 prazas de coidadores/as contratados para a prestación do Servizo de Conciliación, dirixido a promover a inclusión social de mulleres con fillos/as de 0 a 12 anos, carentes de redes sociais de apoio e participantes en accións de formación e/ou en itinerarios de inserción sociolaboral.

Horario de traballo:

26,27,28,29,30 de decembro de 10.00 a a 13.00

Funcións dos/as coidadoras/es:

Coidado e atención educativa a domicilio para os fillos/as durante a ocupación formativa da nai

Período de adaptación. Axudas na alimentación, aseo ou hixiene

Coidados e medicación a menores enfermos/as –previa autorización, prescrición e orientación- . Excepcionalmente, acompañamento á consulta do pediatra

Acompañamento do/da menor fóra do fogar. Actividades de lecer e educación informal.

Con carácter xeral exclúense as tarefas domésticas

Requisitos

  • Titulación: Ciclo medio de Atención Sociosanitaria, Ciclo Superior de Educación Infantil ou titulacións afíns.
  • Imprescindible acreditar experiencia, mínima de un ano, en atención e coidado de nenos/as menores de 2 anos.

 Proceso de selección: Remitir candidaturas con CV en pdf (so se atenderá neste formato) a ongviraventos@yahoo.es

Prazo: 20 de decembro de 2016

As candidaturas preseleccionadas serán convocadas a unha entrevista