CIDADANIA EN FEMININO

CIDADANIA EN FEMININO

Proxecto de mediación social e intercultural para mulleres migrantes en situación de irregularidade administrativa ou solicitantes de proteccion internacional, en situación ou risco de exclusión social, residentes na Coruña ou na súa área metropolitana.

  • Accións de Mediación có sistema educativo
  • Accións de Mediación Social
  • Accións de Mediación no ámbito xurídico relacionado coa Lei de Extranxeiría e Lei de Violencia de xénero.
  • Accións de Mediación có sistema sanitario.

Persoas beneficiarias:

  • Muller de orixe inmigrante, en situación de irregularidade administrativa ou solicitante de protección internacional, en risco ou situación de exclusión social (Atendendo aos criterios que se marcan na Lei 10/2013 do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia).
  • Residencia no concello da Coruña ou nalgún outro da área metropolitana.

 

Proxecto financiado a través da convocatoria de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF.