XPRESAT POLA DIVERSIDADE

XPRESAT POLA DIVERSIDADE

Proxecto de educomunicación para a mocidade

XpresaT pola Diversidade busca dar resposta ás necesidades da mocidade galega, xerando contidos audiovisuais de interese para eles/as, que lles permitan participar en retos de carácter global como a igualdade de xénero e a coeducación, a participación social, a educación intercultural ou a transición ecolóxica.

XpresaT pola Diversidade é unha radio comunitaria dixitalque da cabida a diversas temáticas sociais, á reflexión e ó debate así como a información de actualidade, có acento na mocidade como fonte e receptora das mensaxes.

Espazo de creación expresiva d@s mozos e mozas entre os 16 a 30 anos