Proxecto Labora 2014

Promovido pola Asociación Viraventos, pretende facilitar a integración no mercado de traballo das mulleres inmigrantes en situación ou risco de exclusión social e con fillos e fillas entre 0 e 3 anos, residentes no concello da Coruña e a súa área metropolitana. O proxecto LABORA enmárcase no Programa Operativo FSE de Galicia 2007-2013, cofinanciado nun 80% polo Fondo Social Europeo (FSE). Áreas de actuación Valoración Social Individual. Diagnóstico de empregabilidade Orientación e acompañamento laboral tutorial periódico Formación en habilidades sociais para o emprego Mediación con empresas e persoas empregadoras Espazo de garda Persoas beneficiarias: Mulleres inmigrantes desempregadas, con fillos/as entre 0 e 3 anos, en risco ou situación de exclusión social residentes na cidade da Coruña e na súa área metropolitana. Período de execución 2014: 1 de xaneiro ata o 30 de novembro de 2014. Lugar de desenvolvemento: Asociación VIRAVENTOS. R/Alcalde Lens 34 1ºC. 15010 A Coruña O Proxecto Labora é una actuación subvencionada a través da Orde do 25 de abril de 2014 pola que se establecen as

bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social. Cofinanciada polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do Programa Operativo FSE de Galicia 2007-2013, Eixe 2 e tema prioritario 71, cunha taxa de cofinanciamento do 80 %.Promovido pola Asociación Viraventos, pretende facilitar a integración no mercado de traballo das mulleres inmigrantes en situación ou risco de exclusión social e con fillos e fillas entre 0 e 3 anos, residentes no concello da Coruña e a súa área metropolitana. O proxecto LABORA enmárcase no Programa Operativo FSE de Galicia 2007-2013, cofinanciado nun 80% polo Fondo Social Europeo (FSE).

Áreas de actuación
Valoración Social Individual.
Diagnóstico de empregabilidade
Orientación e acompañamento laboral tutorial periódico
Formación en habilidades sociais para o emprego
Mediación con empresas e persoas empregadoras
Espazo de garda

Persoas beneficiarias: Mulleres inmigrantes desempregadas, con fillos/as entre 0 e 3 anos, en risco ou situación de exclusión social residentes na cidade da Coruña e na súa área metropolitana.

Período de execución 2014: 1 de xaneiro ata o 30 de novembro de 2014.

Lugar de desenvolvemento: Asociación VIRAVENTOS. R/Alcalde Lens 34 1ºC. 15010 A Coruña

O Proxecto Labora é una actuación subvencionada a través da Orde do 25 de abril de 2014 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social. Cofinanciada polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do Programa Operativo FSE de Galicia 2007-2013, Eixe 2 e tema prioritario 71, cunha taxa de cofinanciamento do 80 %.