APOIO Á MATERNIDADE. A.S.I

APOIO Á MATERNIDADE. A.S.I

 

Acompañamento Social Integral (A.S.I.)

Viraventos pon en marcha un servizo adicado a mulleres embarazadas ou con fillos/as ata 3 anos, enmarcado dentro da línea estratéxica da entidade; o apoio á maternidade e á ciranza en mulleres en situación de especial vulnerabilidade, e que ten como finalidade principal ofrecer ás mulleres participantes un servizo integral que lles permita abandonar a súa situación de exclusión social e participar das prácticas, dos dereitos e dos recursos sociais que configuran a integración social.

Entre  outras, este servizo conta coas seguintes actuación:

*Servizo de información, orientación e acompañamento social

*Servizo de Emerxencia Social (Campaña SegundaManita)

*Servizo de Mediación intercultural

*Servizo de Mediación co Sistema Sanitario

*Servizo de Mediación Familiar. EDUCAMATERNA

*Servizo de acompañamento e orientación laboral individualizada.

Esta actuación está subvencionada a través da  RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (SI427A)

Operación cofinanciada pola Unión Europea. PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020. Promover a igualdade e a inclusión social.

O FSE inviste no tu futuro.