O curso de nivel 5 levarao a cabo o Grupo Academia Postal. Terá unha duración de 16 horas en horario de mañá de 10 h a 14h. Os días que se impartirán as clases son o 24, 26, 27 e 30 de xullo.

Requisitos: inmigrantes con NIE ou pasaporte (non DNI)

Obterase un certificado favorable de inserción emitido pola Secretaría Xeral de Inmigración.

As prazas son limitadas. Presentarse en Praza Pontevedra, n.º 18-2º. Teléfono: 981 148 471

FONDO SOCIAL EUROPEO