Os pasados días 29 y 30, Viraventos desenvolveu a Campaña de sensibilización contra a discriminación racial “Lapis cor carne” có alumnado de 4º ESO do IES Puga Ramón da Coruña.

Esta campaña ten por obxectivo previr condutas discriminatorias, racistas e xenófobas a través da sensibilización da mocidade galega, fomentando valores de solidariedade, xustiza e diversidade cultural.

Nos próximos meses, desenvolveremos a Campaña nos centros educativos do concello de Lugo.