Benquerenza: novo proxecto con familias e menores

VIRAVENTOS pon en marcha o proxecto Benquerenza para a incorporación sociolaboral de persoas inmigrantes con fillos e fillas de 6 a 12 anos. O proxecto realizarase a través de 4 áreas que buscan responder globalmente ás necesidades das familias co propósito de lograr a inclusión sociolaboral das persoas adultas e a inclusión social e escolar dos/as menores.

4 áreas de traballo: INCORPORACIÓN SOCIAL, PROCURA DE EMPREGO, CONCILIACIÓN FAMILIAR, INCORPORACIÓN SOCIOESCOLAR

ACCIÓNS
Reforzo escolar: Reforzar aprendizaxes e mellorar a integración escolar a través de clases de apoio, seguimiento escolar e orientación pedagóxica para pícaros/as de 6 a 12 anos (aula de apoio en horario extraescolar varios días á semana)
Mediación escolar e familiar: Mellorar a relación das familias coa escola e mellorar as relacións familiares (asesoramento sistema educativo, mediación intercultural)
Orientación laboral: Mellorar o acceso ao mercado laboral a través dunha procura activa de emprego (seguimiento individualizado, formación)
Acompañamento social: Facilitar o acceso aos recursos e servizos (axudas sociais, formación, trámites)
PARTICIPACIÓN

Familias inmigrantes con fillos/as de 6 a 12 anos que necesiten unha ou algunhas das seguintes accións:
Apoio escolar para os/as menores
Orientación e acompañamento na procura activa de emprego
Información, orientación, mediación e acompañamento social, escolar e/ou familiar

Requisitos para participar:

. Familias inmigrantes residentes na Coruña con fillos/as de 6 a 12 anos
. Nai, pai e/ou titor/a legal dos/as menores en desemprego ou con traballo precario
. Escasos ingresos económicos familiares

Desde a ONG VIRAVENTOS levaremos a cabo a selección de familias baixo o criterio de necesidades e obxectivos do proxecto. Para máis información, solicitudes de inscrición, propostas de actividades ou calquera outra demanda estamos á vosa disposición en:

Rúa Mosteiro de Caaveiro, 4 baixo, 15010 A Coruña. Tlf. 881 889 460. correo: ongviraventos@gmail.com